REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ “SHAREASHAKE”

Rejestrując się i korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższego regulaminu, który wraz z naszą polityką prywatności tworzy zbiór zasad określających Twoją relację z Herbalife odnośnie korzystania z tej strony.

Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek część tego regulaminu, nie rejestruj się ani nie korzystaj z tej strony internetowej.

Określenia „Herbalife”, „my”, „nasze”, „nas” odnoszą się do właściciela tej strony internetowej (Herbalife Europe Limited) whose registered office is The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB, United Kingdom. Our company registration number is 3162901.

Określenie „Ty” odnosi się do użytkownika naszej strony internetowej.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega poniższym warunkom: 

  1. Zawartość tej strony internetowej służy wyłącznie przekazywaniu ogólnych informacji. Może ulegać zmianom bez powiadomienia.  
  1. Jakikolwiek przepis, jaki zamieścisz na tej stronie internetowej, to Twoje własne dzieło. Herbalife nie odpowiada za treści, jakie tworzysz.
  1. Strona ta używa plików cookies, przechowujących informacje, które umożliwiają działanie określonych funkcji, np. przypominania loginu. 
  1. Ani my, ani żadna strona trzecia nie daje żadnych gwarancji odnośnie dokładności, kompletności, skuteczności ani przydatności informacji i materiałów przedstawionych na tej stronie pod żadnym konkretnym względem. Masz świadomość tego, że informacje te i materiały mogą zawierać niedokładności czy błędy oraz że wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za nie w stopniu dozwolonym przepisami prawa.
  1. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystasz informacje lub materiały dostępne na tej stronie internetowej – nie możesz pociągnąć nas do odpowiedzialności z tego tytułu. Dopilnowanie, by użycie wszelkich produktów, usług czy informacji przedstawionych na tej stronie odpowiadało Twoim oczekiwaniom, pozostaje po Twojej stronie.
  1. Ta strona internetowa zawiera materiały, które należą do nas lub mamy licencję na ich wykorzystanie. Obejmują one m.in. projekt, wygląd strony, układ i elementy graficzne. Ich reprodukcja jest zakazana poza użyciem zgodnym z informacją o prawach autorskich, stanowiącą część tego regulaminu.
  1. Na stronie  informujemy, które znaki handlowe, na niej prezentowane, nie stanowią naszej własności ani nie są udostępnione na zasadzie licencji.
  1. Nieautoryzowane wykorzystanie tej strony internetowej może stanowić podstawę do roszczenia w sprawie poniesionych strat i/lub zostać uznane za przestępstwo.
  1. Czasami ta strona internetowa może zawierać także linki do innych stron, udostępnione dla Twojej wygody, by dostarczać więcej informacji. Nie oznaczają one, że popieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość.
  1. Ewentualne spory powstałe wokół wykorzystania przez Ciebie tej strony internetowej będą podlegać przepisom prawa Anglii, Północnej Irlandii, Szkocji i Walii.  

zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej tutaj