PRIVACY & COOKIE POLICY

Privacy & Cookie Policy

På grund av Herbalife-verksamhetens internationella natur bearbetar och lagrar Herbalife ibland personuppgifter utanför EU. Detta måste vi upplysa dig om och få ditt tillstånd till. Om du inte ger ditt medgivande till detta kan vi dessvärre inte behandla de förfrågningar som du gör via webbplatsen. Om du samtycker gör du det under förutsättning att vi antingen ENBART använder dina uppgifter för att bearbeta dina förfrågningar eller att Herbalife kan använda uppgifterna för att upprätta kommunikation med dig (alltid i enlighet med sekretesspolicyn nedan).

Sekretesspolicy

Herbalife respekterar sekretessen hos webbplatsens besökare, och alla uppgifter som samlas in om dig kommer i första hand att användas för att ge dig den service som du har efterfrågat och i andra hand användas för att förbättra våra tjänster till dig. Detta gör vi genom att använda informationen du lämnar på ett lämpligt sätt.

Dina uppgifter kommer att lämnas vidare till någon utanför Herbalife, våra filialer eller associerade företag samt dessa företags återförsäljare, agenter och licenstagare samt övriga företag som Herbalife direkt eller indirekt har uppdragit att tillhandahålla service för din räkning. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med relevanta juridiska regler för dataskydd och kan i ett första skede lagras och bearbetas i länder inom EU eller i land utanför EU. Uppgifterna kommer endast att användas i samband med marknadsföringen av Herbalifes produkter och tjänster och relaterade produkter och tjänster.

Som privatperson har du rätt att få reda på vilken information vi har om dig och korrigera informationen om det behövs. Du har också rätt att motsätta dig användning av de redan insamlade uppgifterna. Vi kommer att vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga för att uppfylla dina önskemål. Vissa lagar kan emellertid förhindra oss från att radera dina uppgifter.

Vilken typ av information kan komma att samlas in via denna Herbalife-webbplats?

På Herbalife strävar vi efter att ge dig så stor kontroll som möjligt över dina personuppgifter. För att uppfylla webbplatsens syfte kan vi be dig att lämna ditt namn.

Vi kan samla in anonyma uppgifter om hur du använder webbplatsen. Detta är standardrutiner som sker på de flesta webbplatser på Internet. Informationen som vi samlar in kan inte användas för att identifiera dig som person men kan vara till nytta för oss i vår marknadsföring eller vårt arbete med att förbättra våra tjänster.

Om du väljer att uppge personuppgifter till Herbalife via Internet är det vår avsikt att berätta hur dina uppgifter kommer att användas. Om du berättar för oss att du inte vill att dina uppgifter ska användas för framtida kontakter kommer vi att respektera dina önskemål.

Hur går Herbalife tillväga vid insamling och lagring av informationen?

Webbplatsen kan komma att samla in information om dig på olika sätt, antingen direkt genom att uppmana dig att lämna uppgifterna eller genom att automatiskt samla in information om ditt besök på webbplatsen. Vi kan exempelvis samla in uppgifter som rör vilka sidor du besöker på webbplatsen eller registrera vilka alternativ du väljer.

Informationen lagras i en säker miljö som skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder. Allmänheten har inte tillgång till denna information.

Hur lång tid lagrar Herbalife informationen?

Herbalife lagrar denna information på ett säkert sätt i en skyddad miljö så länge som vi anser att den kommer att hjälpa oss att förstå hur vi kan förbättra vår service till dig och uppfylla dina önskemål. Dessutom kan vissa lagar kräva av oss att vi lagrar informationen under en viss tidsperiod. I avsnittet som rör ändringar och tillägg hittar du uppgifter om hur du kan göra tillägg till eller uppdatera informationen som vi har lagrat om dig.

Var lagras dina personuppgifter?

Herbalife bedriver verksamhet i många länder världen över. För att göra det möjligt för oss att ge dig och alla övriga kunder konsekvent service styr vi våra webbplatser via en centralt belägen plats. Denna plats är för närvarande belägen i USA. Det finns inga dataskyddslagar som omfattar både Europa och USA, och de europeiska lagarna kräver att du ger oss ditt entydiga samtycke innan vi kan överföra och lagra dina personuppgifter i USA.

Varför samlar Herbalife in denna information?

Vi behöver den här informationen för att kunna förbättra våra tjänster till dig. Vi vill göra det enklare att skräddarsy våra produkter och tjänster efter dina behov.

Vem gäller denna policy för?

Denna policy gäller för webbplatser som har skapats för användning av privatpersoner och företag.

Herbalifes arbete för att skydda minderårigas sekretess.

Det är viktigt att skydda minderårigas sekretess. Därför samlar vi aldrig in och sparar aldrig information som inhämtas via våra webbplatser från personer som vi vet är yngre än 13 år.

Hur korrigerar jag information om mig själv?

Om du skickar in ett recept för att uppfylla webbplatsens syfte, kommer namnet som du har uppgett att sammankopplas med receptet. Om du vill ändra eller korrigera namnet är du välkommen att kontakta oss via de kanaler som uppges på webbplatsens Kontakta oss-sida.

Hur är det med säkerheten via Internet och på webbplatsen?

Internet är inte ett säkert system och du ska alltid vara vaksam på vilken information du uppger när du är ute på webben. Personuppgifter som samlas in via denna webbplats lagras i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten. I vissa fall kan dina personliga uppgifter krypteras innan du genomför en transaktion med hjälp av lämplig säkerhetsteknik.

Vad händer om jag väljer att inte registrera mig?

Om du väljer att inte uppge ditt namn kan du ändå använda denna webbplats. Det kan hända att vi samlar in anonyma uppgifter om hur du använder webbplatsen. Informationen som vi samlar in kan inte användas för att identifiera dig som person men kan vara till nytta för oss i vår marknadsföring eller vårt arbete med att förbättra våra tjänster.

 

Kakpolicy

Vad är en kaka (cookie)?

En kaka är en textsträng med information som en webbplats överför till kakfilen i din dators webbläsare som lagrar den på din hårddisk så att webbplatsen kan minnas vem du är. Med hjälp av kakfiler kan en webbplats snabbare plocka fram innehåll som stämmer överens med dina intressen. De flesta stora webbplatser använder sig av kakor. Enbart en kakfil kan aldrig användas för att identifiera dig som person.

En kaka innehåller vanligen domännamnet som skapat kakan, kakans giltighetstid och ett värde som normalt sett är ett slumpmässigt bildat unikt nummer.

Vi använder två typer av kakor på denna webbplats:

Sessionskakor – temporära kakfiler som stannar kvar i webbläsaren tills du lämnar webbplatsen.

Beständiga kakfiler stannar kvar i webbläsarens kakfil mycket längre (längden beror på varje individuell kakfils giltighetstid).

Hur används kakor på den här webbplatsen och vilken information samlas in?

Sessionskakor används:

 • För att tillåta att du bär med dig information genom hela webbplatsen så att du inte behöver ange vissa uppgifter flera gånger.
 • För att ge dig tillgång till lagrad information.

Spårkakor används:

 • För att hjälpa oss att identifiera dig som unik besökare (med hjälp av ett nummer som inte berättar vem du som person är) nästa gång du återvänder till webbplatsen.
 • För att göra det möjligt för oss att skräddarsy innehåll eller annonser som stämmer överens med dina intressen eller för att undvika att visa dig samma annonser upprepade gånger.
 • För att samla in anonym, sammanlagd statistik som gör att vi kan förstå hur användarna använder vår webbplats och hjälpa oss att förbättra strukturen på webbplatsen. Genom detta kan vi inte identifiera dig som person.

Kakor från tredje part

Tredje part delar ut kakor via denna webbplats. Dessa används för att:

 • Hjälpa annonsörerna på webbplatsen att kontrollera i vilken utsträckning användarna klickar på annonserna.
 • Kontrollera hur ofta du får se en viss annons.
 • Skräddarsy innehållet så att det passar dina preferenser.
 • Räkna antalet anonyma användare som besöker webbplatsen.
 • Skapa en säker inköpsmiljö vad gäller varukorgar och transaktioner.

Webbfyrar

Vissa av våra webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas webbfyrar (web beacons) som gör att vi kan räkna hur många användare som har använt sig av varje sida. Webbfyrar samlar bara in begränsade mängder information som exempelvis kakans nummer, tidpunkt och datum då en viss sida visades samt en beskrivning över sidan där webbfyren sitter. Även annonser från tredje part kan ha webbfyrar. Dessa fyrar överför ingen information som kan identifiera dig som person och används bara för att spåra hur effektiv en viss kampanj är.

Att tillåta eller hindra kakor

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du själv ange om du vill ta emot eller hindra kakfiler. Om du väljer att hindra kakor kan du eventuellt inte använda alla de intferaktiva funktioner som en webbsida kan innehålla. Om du vill underrättas innan en kaka godkänns på hårddisken läser du instruktionerna nedan:

Kakinställningar i Internet Explorer

 Kakinställningar i Firefox

 Kakinställningar i Chrome

 Kakinställningar i Safari och iOS.

Radering av kakor

Du kan enkelt radera alla kakor som har installerats i din webbläsares kakmapp. Om du till exempel använder Microsoft Windows Explorer:

 1. Öppna programmet Windows Explorer
 2. Klicka på ”sök”-knappen på verktygsraden
 3. Skriv in ”cookie” eller ”kaka” i sökfältet vid ”Mappar och filer”
 4. Välj ”Min dator” i rutan ”sök i”
 5. Klicka på ”Sök nu”
 6. Dubbelklicka på de mappar som hittas.
 7. Välj genom att markera valfri kakfil
 8. Tryck ner Delete-knappen på ditt tangentbord

Om du inte använder Microsoft Windows Explorer kan du skriva in cookies/kakor i hjälpfunktionen för att få information om var du hittar mappen med kakor.

Stäng

Den här sidan använder cookies. Genom att stanna kvar på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies som du kan läsa mer om här.