REGLER & VILLKOR

VILLKOR FÖR WEBBSIDAN SHARE A SHAKE

Genom att registrera dig på och använda denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av följande villkor och användningsvillkor, vilka tillsammans med vår sekretesspolicy styr Herbalifes relation med dig vad gäller denna webbplats.

Om det finns delar av dessa villkor som du inte godkänner, ska du inte registrera dig eller använda denna webbplats.

Termerna ”Herbalife”, ”vi” eller ”oss” syftar till webbplatsens ägare (Herbalife Europe Limited) vars registrerade kontorsadress är The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB, United Kingdom. Registreringsnumret är 3162901.

Termen ”du” refererar till webbplatsens användare eller tittare.

Användningen av denna webbplats lyder under följande användningsvillkor:

  1. Innehållet på webbplatsens sidor ska endast betraktas som allmän information, och det är avsett för allmänt bruk. Innehållet kan komma att ändras utan föregående varning. 

  1. Alla recept som du skapar på denna webbplats är dina egna. Herbalife ansvarar inte för något innehåll som du skapar.

  1. Webbplatsen använder kakfiler (cookies) för att minnas lagrad information och för att exempelvis kunna ha inloggningsfunktionen ”minns mig” tillsammans med användarens preferenser.

  1. Varken vi eller tredje part lämnar några garantier för att informationen och materialet som finns på denna webbsida är korrekt, aktuellt, fungerande, komplett eller lämpligt för specifika syften. Du bekräftar att denna information och detta material kan innehålla oriktigheter eller felaktigheter och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för sådana oriktigheter eller felaktigheter i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt lag.

  1. Din användning av information eller material som finns på denna webbsida sker helt på egen risk och vi tar inget ansvar för detta. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att produkter, tjänster eller information som görs tillgängliga via denna webbsida uppfyller just dina specifika krav.

  1. Denna webbsida innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utformning, layout, utseende, uttryck och grafik. Kopiering är förbjuden förutom vad som medges enligt upphovsrättsuppgifterna som ingår i dessa villkor.

  1. Alla varu- och handelsmärken som återfinns på denna webbplats och som inte tillhör oss eller används av oss på licens, listas på webbsidan.

  1. Oberörig användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndsanspråk och/eller vara brottsligt.

  1. Det kan hända att denna webbplats även innehåller länkar till andra webbplatser. Syftet med dessa länkar är att underlätta för dig att inhämta mer information. De betyder inte att vi stöder dessa webbplatser. Vi har inget ansvar för innehållet i de länkade webbplatserna.

  1. Din användning av denna webbplats och alla tvister som kan uppstå kring användningen av webbplatsen lyder under lagarna i England, Nordirland, Skottland och Wales.

Stäng

Den här sidan använder cookies. Genom att stanna kvar på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies som du kan läsa mer om här.